TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU ÇAĞRI VE GÜNDEMİ

Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsünün 20/1-b maddesi gereği  seçimli 1. Olağanüstü Genel Kurulu aşağıda belirlenen gündem maddeleri gereğince 07/04/2017 Cuma günü saat 10.00’da yapılacaktır. (genel kurulun yapılacağı adres daha sonra bildirilecektir.)

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı bir sonraki gün 08/04/2017 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurul duyuruları sgm.gsb.gov.tr  ve www.tyf.gov.tr  web sayfalarından yayınlanacaktır.

Genel kurul delege kayıt işlemleri yukarıda belirtilen tarih ve yerde 09.00-10.00 saatleri arasında yapılacak olup, delegelerden T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Pasaport, Kurumsal Kimlik Kartı veya Sürücü Belgesi ibrazı aranacaktır.

 

İlanen duyurulur.

 

                                                                  GÜNDEM

1-     Genel Kurul yeter sayısının bulunup bulunmadığının tespiti,

2-     Toplantının açılışı,

3-     Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

4-     Genel Kurul Başkanlık Divanın oluşturulması,

5-     Gündemin okunması ve oylanması,

6-     Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

7-     Faaliyet raporu ve Mali raporun okunarak, görüşülmesi,

8-     Denetim Raporunun okunarak görüşülmesi,

9-     Faaliyet raporu ile Denetim kurulu raporlarının ayrı ayrı oylanarak ibra edilmesi,

10- Başkan adaylarının konuşmaları,

11- Başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,

12- 2017 ve 2018 bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

13- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

14- Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

15- Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanmasını yapmak, benzeri ihtiyaçları sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

17- Dilek ve Öneriler,

18- Kapanış


Yayınlanma Tarihi : 24 Şubat 2017 15:16
  • İlgili Haberler
TYF-Turkcell
TYF-Turkcell
Rekorlar
Rekorlar