NEDEN TYF-TURKCELL OLİMPİK YÜZÜCÜLER EĞİTİM PROGRAMI

Bu projenin amacı; Türkiyede yüzme eğitimi verilen yerlerde, sistematik bir eğitim metodu kullanılarak çocuklara doğru yüzme eğitiminin yanında ,müsabakaya dayalı yüzme eğitiminin verilmesidir.

Bu projede;

• Kaliteli eğitim temel amaçtır.

•Eğitim programları,belli bir sıralama ve düzen içerisinde yürütülmektedir.

• Öncelikle çocuğun, hayat boyu ,hem suda hemde suyun etrafında güvenli kalma becerileri vermektir.

Programın talimatları 4 ayrı eğitim kategorisine ayrılmıştır:

Bebek (6 aylıktan 35 aylığa)

Okul öncesi (5 yaştan küçükler)

Çocuklar (5 yaş ve üstü)

Yetişkinler ( genç ve yaşlı yetişkinler)

İLERLEMENİN GELİŞİMİ

1. BASAMAK: Gerekli becerileri tespit etmek

2. BASAMAK: Etkili bir eğitim için mantıklı bir gelişim metodu ortaya çıkarmak

3. BASAMAK: Antrenörlerin gösterebilmesi için becerileri istasyonlara bölmek

4. BASAMAK: Hızlı öğrenmeyi teşvik etmek için istasyonlar için kesin hedefler yazma

5. BASAMAK: Geliştirilebilir olması

OLİMPİK KULAÇLAR EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİNİ AYIRT ETME

• Basitlik
• Hedefe dayalı
• Tekniğe yönelik
• Ulusal Program olma
• Esneklik
• Kalite Kontrolü
• Tam ve çeşitlilik içeren

Basitlik

• Yüzmenin önemli kısımları “istasyon” diye tabir ettiğimiz bölümlere ayrıldı. Her istasyon, bir önceki istasyonda öğrenilen becerilerin üzerine kurulmuştur. Bu sistemin sonucu; 6 farklı yüzme tekniğini 300 metre boyunca durmadan yüzebilen bir öğrencidir.

Esneklik

“Olimpik kulaçlar eğitim programı”  kendisini sürekli yenilemesi hiç durmadan devam eden bir süreçtir. Program direktörlerinden gelen bilgilendirmelere göre, yapılması gereken değişiklikler yeni kitapçığın basımını beklemeye gerek kalmadan yapılır. Bu değişiklikler antrenörlere eposta yolu ile iletilir

Ulusal program olma

Belirli bir oranda farklılığı cesaretlendirsek te, genel anlamda ayni yüksek kalitenin bütün ülke çevresinde gösterildiğinden emin oluyoruz.

Kalite kontrol

Ulusal ofis kanalı ile her bir antrenöre ulaşılarak kalitenin yüksek seviyede kalması hedeflenir. Bu noktada program direktörleri ve bölge sorumluları anahtar durumundadır.

Hedefe dayalı

İlerleme kriterleri belirlenmiştir ve öğrencilere kendi becerileri seviyesinde testler uygulanır. Her istasyon, öğrencilerin o anlık beklentilerine ve becerilerine meydan okuyacak şekilde dizayn edilmiştir

Tekniğe Yönelik

“İyi yüzme, iyi yüzmedir.” “Yarışmacı” ve “eğlence” teknikleri arasında bir farklılık yoktur. Düzgün yüzme tekniği (nefes alma, vücut pozisyonu, uzuvların hareketleri ve zamanlama) on yıllar boyunca yapılan gözlemlere ve deneyimlere dayanır. Ne en iyisi ise, Olimpik kulaçlar eğitim programına dahil edilir

Tam ve çeşitlilik içeren

“Olimpik kulaçlar eğitim programı”  amaç ne olursa olsun herkes için yaratılmıştır. 3 bolüme ayırabileceğimiz programımız (okul öncesi, çocuk ve yetişkin) hem bireysel hem de grup çalışmaları için ayrı ayrı uygulamalar içerir. Amacımız, kalite kontrolü olan, hedefe dayalı ve tekniğe yönelik bu programi öğrenmek isteyen herkese öğretmektir

“Olimpik kulaçlar eğitim programı” nın detaylı yapısı

Olimpik kulaçlar eğitim programı
Olimpik kulaçlar eğitim programı Direktörü
• Program Direktörü
• Denetleyiciler
• Antrenörler

BECERİ GELİŞİMİ VE İLERLEME HEDEFLERİ 

İSTASYON 1 “HAVA KABARCIKLARI”

• Öğrenilecek Beceriler
1. Kademeli olarak su adaptasyonu
2. Suda hareket etme
3. Nefes alıp verme
4. Kafanın suya batırılması
5. Su altında gözlerin açılması
6. Su altında hava kabarcığı çıkartma
7. Duvardan tutarak kabarcık çıkartmak ve nefes alış verişi yapma

• İlerleme Şartı
1. Duvarda 10 adet hava kabarcığı çıkartma

İSYASYON 2 ”SUDA DURMA VE KAYMA”


• Öğrenilecek Beceriler

1. Yüz ustu su üstünde kalabilme ve toparlanma
2. Yüz ustu kayma ve toparlanma
3. Sırt üstü su üstünde kalabilme ve toparlanma
4. Sırt üstü kayma ve toparlanma
5. Sıçrayarak kabarcık çıkartma
6. “Streamline” pozisyonunda kabarcık çıkartma

• İlerleme Şartları

1. Yüz üstü kayma ve toparlanma- 5 saniye
2. Sırt üstü kayma ve toparlanma- 5 saniye

İSTASYON 3 “AYAK VURMA”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Yunus hareketi
2. Yüz üstü serbest ayak, uzanma ve toparlanma
3. Sırt üstü ayak, uzanma ve toparlanma
4. Kelebek ayak, uzanma ve toparlanma
5. “Tahterevalli” vücut hareketi
6. Ayak tahtasına oturarak “sculling”

• İlerleme Şartları

1. Yüz üstü ayak- 5 metre
2. Sırt üstü ayak- 5 metre

İSTASYON 4 “ KULAÇ ATARAK YÜZME”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Yüz üstünden sırt üstüne, sırt üstünden yüz üstüne dönme
 2. “Sculling”
3. Yan pozisyonda kayma ve ayak vurma
4. Yüz üstü pozisyonda kulaç atma
5. Geriye doğru kabarcık çıkartmak
6. Öne ve arkaya takla atma

• İlerleme Şartları

1. Yan pozisyonda kayma ve ayak vurma- 7 metre
 2. Yüz üstü kulaç atma nefessiz- 7 metre

İSTASYON 5 “SERBEST STİL”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Nefes alarak yüz üstü kol atmak
2. Sırt üstü kol atmak
3. Çift takla atma
4. Su içinde amuda kalkmak
5. Yatay pozisyonda kafa ileride “sculling”

• İlerleme Şartları

1. Yüz üstü 10 metre en az 4 nefes alarak yüzme

İSTASYON 6 “SIRTÜSTÜ”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Uzun serbest yüzme
2. Su içinde elleri kullanarak batmadan durma
3. Atlama ve suda batmadan durma
4. Oturarak atlama
5. Diz çökerek atlama
6. Ayakta durarak atlama

• İlerleme Şartları

1. 25 metre serbest stilde yüzme
2. 10 metre sırtüstü yüzme
3. Suda 1 dakika boyunda elleri kullanarak batmadan kalma

İSTASYON 7 “KURBAĞALAMA VE KELEBEK”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Kurbağalama ayak
2. Kurbağalama yüzme
3. Kelebek kol atisi
4. Kelebek yüzme
5. “Silecek/Tahterevalli”

• İlerleme Şartları

1. 50 metre Serbest yüzme
2. 25 metre Sırtüstü yüzme
3. 7 metre kurbağalama ayak

İSTASYON 8 “DÖNÜŞ”

• Öğrenilecek Beceriler

1. İki taraftan nefes alarak serbest yüzme
2. Dönüş • İlerleme Şartları 1. 100 metre serbest yüzme, 25 metresi iki taraftan nefes alarak 2. 25 metre kurbağalama yüzme
3. 10 metre kelebek yüzme

İSTASYON 9 “HAYAT BOYU BRANŞLAR”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Yan stil ayak
2. Yan stil yüzme
3. Basit sırtüstü • İlerleme Şartları 1. 200 metre serbest yüzme, 50 metresi iki taraftan nefes alarak 2. 25 metre kelebek yüzme 3. 50 metre kurbağalama yüzme
4. 50 metre basit sırtüstü
5. 50 metre yan stil yüzme

İSTASYON 10 “BİREYSEL KARIŞIK”

• Öğrenilecek Beceriler

1. Bütün branşlarda uzatılan mesafeler ve teknik düzeltmeler • İlerleme Şartları 1. 300 metre serbest yüzme
2. 100 metre sırtüstü yüzme
3. 100 metre bireysel karışık yüzme


Yayınlanma Tarihi : 05 Haziran 2014 09:40
  • İlgili Haberler
TYF-Turkcell
TYF-Turkcell
Rekorlar
Rekorlar